Publicerad 22 mars 2021

Mänskliga rättigheter gäller även barn

Barn har alldeles egna mänskliga rättigheter, men vad är mänskliga rättigheter och för vem gäller de.

Filmens längd är 2 minuter och 4 sekunder lång.

Presentation av Mänskliga rättigheter gäller även barn

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om att mänskliga rättigheter även gäller barn.

Mänskliga rättigheter - gäller det barn? (PowerPoint)

Mänskliga rättigheter - gäller det barn? (PDF)

Diskussionsfrågor

Nedan följer ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Varför tror du eller ni att konventionen om barnets rättigheter är den konvention som antagits av flest stater på kortast tid?
  • Vad var det som gjorde att frågan om en konvention för barn kom upp som en särskild fråga i FN?
  • Tycker du eller ni att det är nödvändigt med en egen konvention för barnets rättigheter? Varför tycker du eller ni så?
  • Hur tänker du eller ni om relationen mellan skydd och delaktighet för barn i frågor som rör deras liv?
  • Kan det finnas frågor där barn inte ska tillfrågas om sina synpunkter? Vilka frågor kan det vara i så fall?

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset