Publicerad 22 mars 2021

Forskning om implementeringen av barnets rättigheter

Den forskning som finns rörande implementering av barnets rättigheter pekar mot att kunskapsutveckling och implementering är parallella processer som är beroende av varandra. Individerna i organisationerna intar också olika hållningar till att barn har egna rättigheter och det påverkar arbetets utformning.

Filmen är 4 minuter och 32 sekunder lång.

Presentation av Forskning om implementeringen av barnets rättigheter

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om forskningen kring implementering av barnets rättigheter.

Forskning om implementeringen av barnets rättigheter (PowerPoint)

Forskning om implementeringen av barnets rättigheter (PDF)

Diskussionsfrågor

Nedan följer ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Diskutera med utgångspunkt i de fyra hållningar som beskrivs i presentationen. Vilka av dem har du eller ni stött på? Hur hanterar du eller ni de personer som resonerar som de nämnda hållningarna?
  • Hur tänker du eller ni utifrån bilden som visar att kunskapsutveckling och implementering är parallella processer och att det först är när de är i fas som tillämpning är möjlig.
  • Vad händer om man väljer verktyg eller metoder för tillämpning först?
  • Hur ser du eller ni barn som medborgare eller invånare i Sverige utifrån den etiska dimensionen i PowerPoint presentationen?

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset