Publicerad 22 mars 2021

Därför ska vi arbeta med barnets rättigheter

Det finns fler anledningar till att vi ska tillämpa barnets rättigheter i offentlig verksamhet. En ratificering innebär ett juridiskt åtagande att följa konventionens bestämmelser. När konventionen nu är lag ska rättigheterna tillämpas därefter.

Filmen är 3 minuter och 12 sekunder lång.

Presentation av Därför ska vi arbeta med barnets rättigheter

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om varför vi ska arbeta med barnets rättigheter.

Därför ska vi arbeta med barnets rättigheter (PowerPoint)

Därför ska vi arbeta med barnets rättigheter (PDF)

Diskussionsfrågor

Nedan följer ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget

  • Varför tror du eller ni att riksdagen fattade beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag?
  • Hur tycker du eller ni att strategin från 2010 används idag?
  • Varför tror du eller ni att det finns både deklarationer och konventioner när ingen behöver följa en deklaration?

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset