Publicerad 22 mars 2021

Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv

I arbetet med barnets rättigheter har det utvecklats en diskussion om olika barnperspektiv. Begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnsyn har olika innebörd och kan tolkas på olika sätt.

Filmen är 2 minuter och 59 sekunder lång.

Presentation av barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om begreppen barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv.

Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv (PowerPoint)

Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv (PDF)

Diskussionsfrågor

Här finns ett antal frågor om barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • När du eller ni säger ”barnperspektiv” vad menar du eller ni då?
  • Om ni är ett arbetslag, har ni samma definition?
  • Vilka barn finns i din eller er verksamhet eller organisation?
  • Hur pratar du eller ni om de barnen?
  • Vilka etiketter har du eller ni på barn?
  • Hur ser ni på att använda etiketter?

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset