Publicerad 22 mars 2021

Barnkonventionens grundläggande principer

Artiklarna 2, 3, 6, 12, 4 och 42 är de grundläggande principerna och de generella implementeringsartiklarna. De gäller för alla och ska ses som en tolkningsram för de andra rättigheterna i konventionen.

Filmen är 5 minuter och 9 sekunder lång.

Presentation av barnkonventionens grundläggande artiklar

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation av barnkonventionens grundläggande principer, artikel 2, 3, 6, 12, 4 och 42.

Konventionens grundläggande principer och implementeringsartiklar (PowerPoint)

Konventionens grundläggande principer och implementeringsartiklar (PDF)

Diskussionsfrågor

Här finns ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Vad kan du eller ni göra för att ytterligare stärka barnets rättigheter med utgångspunkt i de grundläggande principerna och implementeringsartiklarna?
  • Finns det någon rättigheter du eller ni tycker är viktigare än någon annan?
  • Vilken i så fall?
  • Varför just den?
  • Vad kan en enskild individ göra för att genomföra rättigheterna?
  • Hur tycker du eller ni att ett land ska göra för att rättigheterna ska genomsyra alla nivåer i landet?

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset