Publicerad 22 mars 2021

Barnets rättigheter i 54 artiklar

En översikt över barnkonventionens innehåll samt relationen mellan de grundläggande principerna och övriga artiklar i konventionen.

Filmen är 3 minuter och 34 sekunder lång.

Presentation av barnets rättigheter i 54 artiklar

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om barnets rättigheter och dess 54 artiklar.

Konventionens innehåll och struktur (PowerPoint)

Konventionens innehåll och struktur (PDF)

Diskussionsfrågor

Här finns ett antal frågor om att starta ett aktivt barnrättsarbete som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Hur ser du eller ni på skillnaderna mellan medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?
  • Hur tycker du eller ni att svensk lagstiftning stämmer överens med de rättigheter barnet har enligt artikel 19?
  • Vilken del tycker du eller ni är den viktigaste i förordet till konventionen?

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset