Publicerad 31 januari 2022

6. Vilka utmaningar finns?

En viktig del av arbetet är att se vilka utmaningar som finns. Arbetet med att tillämpa barnets rättigheter pågår kontinuerligt, därför måste någon i organisationen ständigt våga utmana rådande föreställningar och skapa förändring när så behövs.

En stor utmaning som verkar gälla för de flesta, är att få till en fungerande samverkan med alla relevanta aktörer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.