Publicerad 31 januari 2022

4. Vilka aktiviteter kan kopplas till rättigheterna?

Det är inte sällan aktiviteter av helt olika karaktär, skrifter som används för föräldrasamtal om rättigheter, utbildningar, konferenser, samtal med barn, barnronder på sjukhus samt att sprida kunskap till barn och unga. Idéerna är många och kreativiteten stor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.