Publicerad 31 januari 2022

1. Vilka beslut har organisationen fattat om barnrättsarbetet?

En av de viktigaste förutsättningarna för ett långsiktigt arbete är att det finns beslut på högsta politiska nivå. Ofta har organisationen fattat någon typ av beslut långt tillbaka i tiden, men i takt med ökade kunskaper har skrivningarna förstärkts för att göra nya aktiviteter möjliga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.