Publicerad 4 oktober 2021

RKA analyserar regionernas effektivitet 

RKA har lanserat en rapport om regionernas produktivitet och effektivitet i regioner. Rapporten är en första analys utifrån tidigare framtagna nyckeltal och utgör ett stöd för regionernas fortsatta analys.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)har idag publicerat den första av en årligen återkommande rapport som analyserar regionernas produktivitet och effektivitet utifrån en samling nyckeltal. RKA har tagit fram dessa nyckeltal samt vägledning på uppdrag av Finansdepartementet.

RKA:s rapport belyser skillnader och jämförelser mellan regionerna främst vad gäller kostnader och vårdvolymer inom hälso- och sjukvård.

– RKA:s rapport är ett bra stöd och underlag att ta in som en av flera parametrar i regionernas analys av sin verksamhet, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

RKA kommer framöver att erbjuda seminarier och riktade utbildningsinsatser för regioner i hur både nyckeltal och rapport kan användas i det egna analysarbetet.

Rapport om produktivitet och effektivitet i regioner, RKA

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare
  • Maria Price
    Kanslichef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR