Publicerad 12 oktober 2021

Intresseanmälan Nätverk för utveckling av valfrihetssystem inom social omsorg

Ange i nedan formulär om du önskar delta i Nätverket för utveckling av valfrihetssystem inom socialtjänsten.

Asterisken (*) i anslutning till vissa text-fält anger att fältet måste fyllas i.
En kod som är kopplad till den som ansvarar för intresseanmälan. Koden kommer att anges i SKR:s faktura.Fyll endast i om fakturaadressen skiljer sig från postadressen.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR