Publicerad 27 april 2022

Samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer

Kommuner och regioner står inför strategiska framtidsval. För att skapa genom-slag och resultat av politikens vägval kommer ett bra samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer ha betydelse. Att utveckla hur man styr tillsammans ger möjlighet till att uppnå målen för en effektiv verksamhet och vital demokrati.

Stöd för att styra och leda bättre tillsammans

PM: stöd för att styra och leda bättre tillsammans (PDF) Pdf, 364 kB.

Kommunallagen 7 kap 1§ säger att styrelsen ska utse en direktör och i 7 kap 2§ att styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och den ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

SKR arbetar för att stödja ledande förtroendevalda och chefer att styra och leda tillsammans i kommuner och regioner. I den senaste forskningsstudien ”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör” var en av slutsatserna att styra och leda tillsammans kräver både en strategi för en tydlig ansvarsfördelning och en strategi för hur samarbetet ska ske. Forskningen och många års erfarenhet visar att framgångsfaktorer är:

 • Ett gemensamt fokus och berättelse.
 • Tydliga uppdrag.
 • Ett bra samarbete.
 • Ett gemensamt ansvar för helheten i regionen eller kommunen.

För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken
är det bra att komma överens om och formalisera följande:

 • Vilka mål som är viktigast att fokusera på.
 • Hur ni ska styra och leda tillsammans.
 • Hur arbetsfördelning ska vara mellan er.
 • Hur ni ska samspela.

Förslag på vad som kan ingå i en överenskommelse

 • Beskriv det gemensamma uppdraget. Samt konkretisera ert uppdrag årligen.
 • Lista vilka områden ni ska ha fokus på de närmaste åren.
 • Formalisera ”För att skapa genomslag och resultat av politiken leder vi
  kommunen eller regionen tillsammans”.
 • Beskriv ordförandes uppdrag och ansvar.
 • Beskriv direktörens uppdrag och ansvar.
 • Beskriv möten och kontakter.
  • Lista mötena, vilka som medverkar och när hur
   ofta.
  • Lista även vem som har huvudansvaret för kontakterna med medborgarna, chefer, styrande partier, oppositionen, medarbetare, till media, näringslivet,
   civilsamhället med flera.
 • Ärendehanteringen, behöver eventuellt formaliseras.
 • Formulera vad samarbetet ska kännetecknas av.
 • Tillgängligheten för varandra, hur ska den vara och vilket förhållningssätt ska gälla.
 • Skriv under strategin och utvärdera den. Bör omprövas kontinuerligt.

Processledning för styra och leda bättre tillsammans

SKR kan vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer. Processledningen kan genomföras på plats i kommunen eller regionen.

Syftet med dagen eller dagarna är att den politiska ledningen och ledningsgruppen tillsammans ska utveckla samarbetet genom att bygga vidare på kommunens eller regionens vision och mål samt gemensamt tydliggöra ansvar och samarbete.

Ansvariga är Lena Lindgren, projektledare, och Helena Linde, kommunjurist, SKR.

Intresseanmälan processledning

Publikationer

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR