Publicerad 15 juni 2022

Vad kommer att bli bättre med standarden?

Eftersom det har saknats en standard för granskning av räkenskaperna i en kommun är förhoppningen att den ska bidra till att underlätta och skapa en förutsägbarhet, både för den som beställer och för den som utför räkenskapsrevision. Vidare syftar standarden till att skapa en likvärdig granskning med jämn kvalitet i alla kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.