Publicerad 15 juni 2022

Kommer det bli dyrare att köpa räkenskapsrevision när standarden gäller?

Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka olika mycket i olika kommuner. En kommun som tidigare haft begränsad granskning av räkenskaperna kommer att behöva lägga mer resurser på denna granskning i och med standarden, men i många kommuner innebär standarden inga större förändringar från praxis idag 2022.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR