Publicerad 15 juni 2022

Kommer det bli dyrare att köpa räkenskapsrevision när standarden gäller?

Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka olika mycket i olika kommuner. Revisionsföretagen som nu börjar förbereda för att arbeta enligt standarden bedömer att det på många håll krävs en mer omfattande insats än tidigare. En kommun som tidigare haft begränsad granskning av räkenskaperna kommer därför att behöva lägga mer resurser på denna granskning i och med standarden. Hos andra innebär standarden inte en lika stor förändring jämfört med arbetssättet 2022.

Det är viktigt att förtroendevalda revisorer och sakkunniga gemensamt går igenom vad standarden innebär för granskningen i den egna kommunen. Involvera även fullmäktiges presidium om resurser behöver tillskjutas.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.