Publicerad 13 januari 2023

Kommunal revision

SKR publicerar idag en ny skrift om kommunal revision i gemensamma nämnder, förbund, föreningar, stiftelser och övriga företagsformer.

I alla dessa organisationer ska ett eller flera fullmäktige utse revisorer som ska utföra revision och återkoppla resultat och bedömningar. Ett eller flera fullmäktige ska med revisionens granskning som grund även ofta fatta beslut i ansvarsfrågan.

Regelverk och uppdrag skiljer åt i olika organisationer vilket ställer krav på såväl huvudmännen som utser revisorer som på revisorerna att arrangera och genomföra revisionen på bästa sätt. I skriften beskrivs olika organisationsformer utifrån organisation och uppdrag samt vad som gäller för revision och ansvarsprövning. Skriften ersätter de två äldre skrifterna ”Revision i samverkansorgan” och ”Kommunal revision i stiftelser och övriga företag”.

Kommunal revision

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.