Publicerad 17 augusti 2022

12 exempel inom lekmannarevision i kommunala aktiebolag

SKR publicerar idag en ny rapport med fokus på lekmannarevisionen i de kommunala aktiebolagen. Tolv exempel är utvalda eftersom de utmärkt sig med sina goda arbetssätt.

Rapporten syftar till att enkelt och kortfattat beskriva hur lekmannarevisorerna och deras sakkunniga i dessa kommuner arbetar och vad det som gör att lekmannarevisonen fungerar bra, det vill säga vilka framgångsfaktorerna är.

Rapporten bygger på intervjuer med lekmannarevisorer, sakkunniga samt representanter för bolagsledningar. Varje exempel redovisas kortfattat och rapporten avslutas med en sammanfattande kommentar där framgångsfaktorerna lyfts fram.

Lekmannarevisionen finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin.

Lekmannarevision i kommunala aktiebolag - goda exempel

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR