Publicerad 19 oktober 2021

Socialtjänstens roll mot extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR