Publicerad 20 oktober 2021

Lokalt arbete om handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

127 kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism från 134 kommuner ligger som underlag för en forskarrapport gjord av Segerstedtsinstitutet. Rapporten beskriver, via en genomgång av politiska och statliga dokument, hur kommunerna fått ett allt större ansvar i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Från ord till handlingsplan

SKR verkar för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av SKR tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

Rapporten visar att 134 av de undersökta kommunerna hade en handlingsplan. Analysen pekar också på att få av dem är baserade på en lokal lägesbild, men att arbetet med planerna har initierat och skapat en medvetenhet om vikten av en bred kompetens för att motverka våldsbejakande extremism.

Från ord till handlingsplan - om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR