Publicerad 25 september 2023

Överenskommelse, vårdsektorn

För att motverka risker för korruption och mutor inom vård, omsorg och personlig assistans finns en praktiskt vägledning för chefer och medarbetare. Den bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivarparterna.

Samverkansformer för att förebygga mutor och korruption inom vårdsektorn

Överenskommelsen har tagits fram för att alla som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans ska få praktiskt etisk vägledning och därmed kunna undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåter uppstår.

Den gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans som bedrivs enligt: hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den kan också omfatta vård enligt annan lag. Överenskommelsen innehåller:

 • Grundläggande principer och riktlinjer.
 • Praktiska exempel.
 • Otillåtna förmåner.
 • Frågor – om du blir erbjuden något.
 • Checklista – att förebygga korruption.
 • Gällande lag.

Om överenskommelsen och dess delar

I filmen ger Stina Lif, fd. marknadskommunikatör vid IMM, dig en översikt om vad som står i överenskommelsen och hur den kan användas. Bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar beskrivs också i filmen. Filmen är 2 minuter och 15 sekunder lång.

Därför behövs överenskommelsen inom vård, omsorg och personlig assistans

 • Varför behövs det en överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans?
 • Har du blivit erbjuden en gåva på ditt arbete, eller blivit utsatt för en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera?

Filmen om överenskommelsen är till hjälp för dig att förstå och agera. Den är 28 minuter lång.

Bakgrund till överenskommelsen

Överenskommelsen har tagits fram av SKR, Fremia, Vårdföretagarna och Institutet Mot Mutor (IMM) utifrån diskussioner med medlemmarna.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.