Publicerad 21 december 2021

Nättroll och internetkunskap

Det klassiska nättrollet är de som söker debatten enbart för debattens skull. Trollbegreppet har till syfte att sprida hat på nätet, tysta motståndare eller driva på en polarisering som ytterligare fördjupar konflikter. Tre viktiga råd när du utsätts för en nätattack av trollen online.

  • Nättroll kommer i olika skepnader för att försöka manipulera dig. Det går att lära sig trollens knep och att undvika deras fällor.
  • Du behöver ständigt vara källkritisk. Gränserna mellan vad som är klassisk trollning online och vanlig debatt suddas ut allt oftare ut.
  • Trollen och deras arbetsmetoder lyckas styra besvärande mycket av de offentliga samtalen online.

Brit Stakston, mediastrateg, ger dig tre viktiga råd om du råkar ut för en nätattack av trollen:

  1. Ta ett djupt andetag.
  2. Sitt på händerna.
  3. Ge inte trollen ett uns av känslor. De söker din ilska och tid vilket i sin tur stjäl all kraft från den fråga du driver. Vips har det gått timmar till en helt meningslös digital strid. Trollets drivkraft är alltså känslorna och reaktionerna. Ilskan är deras valuta.

Utan ilskan spricker nättrollen - en film på 2 minuter, Brit Stakston

Öka din internetkunskap

Internetstiftelsen i Sverige (ISS) verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. De ger bland annat ut kostnadsfria nedladdningsbara internetguider om till exempel digital källkritik, digitalt självförsvar och guide för att motverka nätmobbing.

Så arbetar troll för att manipulera dig, ISS

Guider och rapporter om internetanvändning, ISS

Källa: Internetstiftelsen i Sverige (ISS), och Brit Stakston - digital kommunikation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR