Publicerad 22 augusti 2022

Delta i pilotprojekt för ett bättre samtalsklimat på lokal nivå

SKR och medieinstitutet Fojo genomför ett pilotprojekt för att på lokal nivå verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet.

Hur kan vi skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar?

SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med fyra kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning.

Målet är att gemensamt ta fram former för hur samarbetet kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Ansvar och genomförande

Samtalet genomförs lokalt. SKR och Fojo fungerar tillsammans som samtalsledare samt bidrar med kunskap om respektive grupps utsatthet och situation.

Kommunen, regionen och lokal media bidrar med vilka som ska bjudas in, och står för lokal för samtalet samt eventuell förtäring.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR