Publicerad 3 november 2021

SKR:s kontor i Bryssel

SKR har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. 

Det här arbetar SKR med:

  • Brysselkontoret utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika EU-relaterade frågor som berör kommuner och regioner.
  • Kontoret ger förbundets fackenheter information i olika relevanta sakfrågor för att dessa aktivt ska kunna påverka EU:s beslut.
  • Kontoret fungerar också som en mötesplats för förbundets politiker, medarbetare och medlemmar.
  • Regionkommitténs svenska delegation får på plats i Bryssel både praktiskt och sakfrågerelaterat stöd i arbetet vid utskottsmöten och plenarsessioner.

Praktik på SKR:s Brysselkontor

SKR:s Brysselkontor erbjuder en avlönad praktikplats varje vår och höst. Som praktikant deltar du i kontorets löpande arbete. Praktikplatsen riktar sig till dig som har en avslutad eller nästan avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.

Besök Brysselkontoret

I mån av tid och möjlighet tar vi emot alla grupper som önskar besöka oss i Bryssel. Vi förmedlar aktuell "EU-kunskap", relaterad till den vardagliga verksamheten i kommuner och regioner.

Du kan göra en intresseanmälan för att besöka oss i Bryssel.

Intresseanmälan

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset