Publicerad 25 mars 2021

SKR, Bryssel

SKR har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. 

Brysselkontoret utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika EU-relaterade frågor som berör kommuner och regioner. Kontoret ger förbundets fackenheter information i olika relevanta sakfrågor för att dessa aktivt ska kunna påverka EU:s beslut.

Kontoret fungerar också som en mötesplats för förbundets politiker, medarbetare och medlemmar.

Regionkommitténs svenska delegation får på plats i Bryssel såväl praktiskt som sakfrågerelaterat stöd i arbetet vid utskottsmöten och plenarsessioner.

Besök Brysselkontoret

I mån av tid och möjlighet tar vi emot alla grupper som önskar besöka oss i Bryssel. Vi förmedlar aktuell "EU-kunskap", relaterad till den vardagliga verksamheten i kommuner och regioner.

Intresseanmälan, besök SKR:s Brysselkontor (Word)

Praktik på SKR:s Brysselkontor

SKR:s Brysselkontor erbjuder en avlönad praktikplats varje vår och höst. Som praktikant deltar du i kontorets löpande arbete. Praktikplatsen riktar sig till dig som har en avslutad eller nästan avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset