Publicerad 23 februari 2022

Skriften På gång inom EU våren 2022 är lanserad

I vårens utgåva kan du bland annat läsa om EU:s gröna giv, handlingsplanen för demokrati och EU:s läkemedelsstrategi. Och förberedelser inför Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Två gånger per år ger SKR ut skriften På gång inom EU. I den får du veta mer om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

På gång inom EU våren 2022

EU når hela vägen ner i den lokalpolitiska vardagen. Det är därför också viktigt att vi – den lokala och regionala nivån – påverkar lagstiftningsarbetet på EU-nivå. SKR arbetar tillsammans med kommuner och regioner för att stärka kunskapen om, och delaktigheten i, arbetet med den europeiska gemenskapen. På gång inom EU är ett verktyg för att hålla dig uppdaterad, kring såväl aktuella initiativ som SKR:s vilja och verkan på den internationella arenan.

Nästa utgåva av På gång inom EU planerar SKR att publicera under september 2022.

Informationsansvarig

  • Dag Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR