Publicerad 30 juni 2022

Halvlek i Regionkommittén

Den 29-30 juni 2022 höll regionkommittén sin 150:e plenarsession i Bryssel. Mötet utgjorde halvtid i Regionkommitténs mandatperiod som löper om fem år. Vid halvtid roterar posterna till ordförande för kommittén och för utskotten liksom presidiemedlemmarna.

Som ny ordförande att leda Regionkommitténs arbete under de kommande 2,5 åren valdes portugisen Vasco Alves Cordeiro, ledamot av Azorernas regionala parlamentet. Vid sitt tillträdande underströk Alver Cordeiro att han under sitt ordförandeskap kommer att fokusera på "ett Europa som görs av alla och för alla, för varje kommun, stad och region".

Under den följande plenaren diskuterades många aktuella frågor och flera yttranden samt två resolutioner debatterades och antogs. Bland annat antog kommittén yttranden om EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv, om översynen av direktivet om byggnaders energiprestanda (EBPD), och om den europeiska dataakten samt en resolution om resultatet av och slutsatserna från konferensen om Europas framtid, som avslutades i våras.

Sist men inte minst var representanter från den tjeckiska regeringen på plats för att presentera sina prioriteringar under det tjeckiska ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som Tjeckien tar över från Frankrike den 1 juli 2022.

Om Regionkommitténs plenarsession, ​​​​​​​​​The European Committee of the Regions (engelska)

Kort om Regionkommittén

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. SKR ger stöd till den svenska delegationen som företräds av 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR