Publicerad 15 oktober 2021

Vänorter

I SKR:s databas kan du bland annat söka bland svenska vänortssamarbeten och kommunala partnerskap. Vi samlar också information om aktuella program och länkar till partnersök.

Vänortsdatabasen

SKR har tagit fram en vänortsdatabas om kommuner och regioners internationella engagemang. Den innehåller information om vilka länder och kommuner som de svenska kommunerna har samarbeten med samt på vilka sakområden.

Med hjälp av databasverktygen kan du ta fram relevant information genom att filtrera på till exempel kommun eller region, samarbetsland, samarbetsområde och aktivitetsgrad.

Databasens innehåll som tabeller

Om du har problem att använda vänortsdatabasen kan du ta del av innehållet som tabeller.

Vänortssamarbete och kommunala partnerskap

Andra internationella samarbeten

Har inga samarbeten

Uppgifterna i databasen bygger på en enkät som skickades till samtliga kommuner och regioner 2018. Resultatet sammanstäldes även i en rapport.

Rapport om Internationella samarbeten 2019 - Resultat av enkätundersökning (PDF) Pdf, 1 MB.

Frågor om databasen

Har du frågor eller synpunkter på innehållet, vänligen använd kontaktformuläret "Kontakta SKR" nedan.

Program för vänortssamarbeten

Bidrag till vänortssamarbeten kan sökas via EU-programmet Ett Europa för medborgarna och det Sidafinansierade programmet Kommunala partnerskap.

Ett Europa för medborgarna

EU-programmet Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. En del av programmet ger bidrag till vänortssamarbeten. Bidrag kan sökas av kommuner, vänortskommittéer, ideella organisationer,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är nationell kontaktpunkt för programmet. Förvaltning och administration sker genom EU:s genomförandeorgan för utbildning, audivisuella medier och kultur, EACEA.

Ett Europa för medborgarna, MUCF

Partnersök

Council of European Municipalities and Regions, CEMR, har skapat en databas för twinning som ger information om vänortssamarbeten i Europa. Här kan man även få hjälp med att starta ett samarbete genom att registrera sig som partnersökande.

CEMR:s databas för twinning

Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, är ett svenskt-italienskt nätverk som underlättar utbyte av erfarenheter och initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt.

Sweden Emilia-Romagna Network

Informationsansvarig

  • Niklas Hellblom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset