Publicerad 15 oktober 2021

Kommunala partnerskap

Programmet Kommunala partnerskap vänder sig till svenska kommuner och regioner som vill bidra till utveckling av lokalsamhället i utvalda partnerländer.

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till utvecklingen av det lokala självstyret och kommunal service i ett antal prioriterade samarbetsländer. Idag är ett 40-tal svenska kommuner och regioner aktiva inom ramen för programmet.

  • Projekten ska bidra till att förbättra den egna verksamhet genom till exempel förbättrad service gentemot medborgarna eller förstärkt demokrati i kommunen.
  • Programmet finansieras av Sida och förvaltas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). SKR är huvudman för ICLD.

På ICLD:s webbplats kan du läsa mer om programmet och hur du ansöker. Där finns också en databas där du kan få reda på vilka kommuner som är engagerade i programmet, vilka länder de samarbetar i och inom vilka områden.

Kommunala Partnerskap, ICLD

På webbplatsen kan du även ta del av flera goda och inspirerande exempel från pågående och avslutade partnerskap och projekt.

Goda exempel på projekt och partnerskap

Samarbetsländer

Länder som aktuella för samarbete är Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Informationsansvarig

  • Niklas Hellblom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset