Publicerad 27 oktober 2022

Lär andra om EU

SKR arbetar för ökad delaktighet i EU bland kommuner och regioner. Detta genom samordning, information- och kunskapsspridning.

Bildspel och informationsblad om EU

Här hittar du presentationer som sammanfattar olika viktiga aspekter av EU för dig som arbetar i en kommun eller region. Använd de kortfattade presentationerna som de är, eller utveckla dem enligt dina egna behov.

EU:s beslutsprocess presentation (PDF) Pdf, 888 kB.

EU i lokalpolitiken presentation (PDF) Pdf, 673 kB.

Europeiska Regionkommitténs arbete och uppdrag presentation (PDF) Pdf, 801 kB.

Öka kunskapen om, och engagemanget för EU

Ett poddavsnitt som handlar om att vår kunskap om och vårt engagemang i frågor på EU nivå kan utvecklas. Här samtalar vi kring hur delaktigheten kan ökas till exempel genom handslag på lokal och regional nivå. Vi får också konkreta tips på frågor som kan vara värda att lyfta för att öka engagemanget.

Poddavsnitt #49 i Podcasten Demokratiresan

EU i lokalpolitiken

Det har länge pratats om att EU påverkar den lokala och den regionala nivån. I den här publikationens första del finns en undersökning som visar att ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU.

För att öka möjligheterna till deltagande i EU-arbetet, på nationell och europeisk nivå, inkluderar vi i bokens andra del en rad exempel på våra medlemmars EU-relaterade arbete.

Men det räcker inte att veta att vi blir påverkade. Det är nu hög tid att öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU. I den avslutande delen ges därför en beskrivning av hur kommuner och regioner kan påverka beslut som fattas i EU – en ”handbok” i påverkansarbete om du så vill.

EU i lokalpolitiken 2018

På gång inom EU

I skriften På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Den kommer ut två gånger per år, vår och höst.

På gång inom EU

SKR:s prioriterade EU-frågor 2022

SKR:s styrelse antar årligen beslut om prioriterade EU-frågor som SKR ska driva. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

SKR:s prioriterade EU-frågor

Andra källor till EU-relaterad information

Vi har samlat ett urval av webbplatser och podcasts med relevant innehåll som kan vara användbart i arbetet med kunskapsspridning.

Tips på externa webbplatser med EU-information

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR