Publicerad 31 januari 2023

EU:s struktur- och investeringsfonder

Vi har samlat de struktur- och investeringsfonder som Sverige omfattas av. Här finns länkar till ansvarig myndighet för mer information och kontakt.

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för att nå EU:s sammanhållningspolitiska mål. De handlar om att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Medel inom ESI-fonderna är därför fördelade geografiskt - lokalt, regionalt, nationellt eller interregionalt.

Nedan finns de fonder som Sverige omfattas av med länkar till ansvarig myndighet. Dessa kan du kontakta för mer information om fonderna och ansökningsprocessen.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling. I Sverige finns ett nationellt och åtta regionala program. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden. Socialfonden består av ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska socialfonden, ESF-rådet

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet finansierar insatser för att utveckla landsbygden med fokus på miljö, hållbar utveckling och innovation. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet.

Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet finansierar insatser som dels bidrar till ett miljömässigt, socialt och hållbart fiske, dels genomför en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet.

Havs- och fiskeriprogrammet, Jordbruksverket

Leader – lokalt ledd utveckling

Leader är en metod för samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer inom ett bestämt område, så kallat leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Leader kan användas för olika typer av projekt inom de fyra ESI-fonderna. Jordbruksverket samordnar och ansvarar för förvaltningen.

Leader - lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.