Publicerad 12 oktober 2021

Utveckling av valfrihetssystem inom social omsorg

SKR driver ett nätverk för kommuner inom äldre och handikappomsorg, LSS samt övriga sociala tjänster. Genom nätverket kan landets kommuner få råd och stöd kring de frågor som kan uppkomma vid förberedelse för och i ett införande av valfrihetssystem.

Intresseanmälan nätverk

Önskar du delta i nätverket gör en intressanmälan i ovanstående formulär. SKR kontaktar dig inom kort.

Deltagande kommuner träffas 1-2 gånger per år för utveckling och erfarenhetsutbyte. Kostnaden för att delta i nätverket är ett självkostnadspris för kaffe, lunch, och lokalkostnad. Som deltagare står du även för dina egna res- och omkostnader.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset