Publicerad 28 april 2021

Vårdvalsnätverket

SKR erbjuder regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden. Nätverket är arena för informations- och erfarenhetsutbyte avseende utveckling av beställarrollen samt aspekter i primärvårdens utveckling som påverkar ”beställningen”

Nätverkets deltagare ska representera regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare. Kommunikation med nätverket sker vid en träff per termin samt via nätverkets gemensamma projektplats. Vid behov bildas även mindre arbetsgrupper för utveckling inom angelägna områden.

Kommande nätverksträffar 2021

  • 5 maj genomförs digitalt klockan 08.30 -12.00
  • 14 september genomförs digitalt preliminärt 09.00-12.00
  • 23 november genomförs digitalt preliminärt 09.00-12.00

SKR har en projektarbetsplats för nätverket

Vi använder en projektarbetsplats för medlemmar som vill ingå i nätverksarbetet. Vänligen kontakta SKR för att få en inbjudan för tt bli medlem i projektarbetsplatsen.

ACG nätverket för erfarenhetsutbyte och information är nära knuten till vårdvalsnätverkets arbete.

ACG-nätverket

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset