Publicerad 10 mars 2021

Fast ersättning (riskjusterad kapitationsersättning)

Den övervägande delen av ersättningen i primärvården utgår som en fast ersättningen och utbetalas baserat på patientens val av vårdcentral. Ersättningen kallas kapitationsersättning, kapitering eller listningsersättning.

En stor andel fast ersättning skapar incitament för en utveckling mot ökad kostnadseffektivitet, patientsäkerhet och prevention. Det finns emellertid risker med stor fast ersättning som patientselektering och incitament för låg produktion.

  • Kapitationsersättning innebär inte att ersättningen till vårdcentralen är fast, den varierar med antalet listade patienter. Ersättningen är heller inte riktigt lika för alla individer.
  • Kapiteringsersättningen justeras (riskjusteras) på olika sätt för att den så korrekt som möjligt ska spegla vårdcentralens förutsättningar och resursåtgången för den listade populationens förväntade vårdbehov.

Beroende på vårdcentralen geografiska läge, inriktning, regiform kan vårdcentralen ha olika förutsättningar. Populationen skiljer sig åt vad avser ålder, kön, sjukdomspanorama och socioekonomiska egenskaper som inkomst, utbildning, familjesituation, arbetsförhållande med mera.

Dessa delar vet man av erfarenhet påverkar vårdbehovet och därmed vårdcentralen resursåtgång. Därför riskjusteras kapiteringsersättningen men metoderna skiljer sig åt mellan regionerna. Ersättningen kan riskjusteras baserat på:

  • individens ålder
  • individens kön
  • patientens sjukdomsbörda (morbiditet), baserat vilka diagnoser patienten har fått vid tidigare vårdkontakter, enligt ett klassificeringssystem (ACG)
  • individens socioekonomiska egenskaper (till exempel CNI-index)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset