Publicerad 10 mars 2021

Ersättningsmodeller i primärvård

Ersättningsmodeller är ett av flera styrinstrument som kan användas för att uppnå övergripande mål inom vårdvalet. Men betydelsen av den ekonomiska styrningen ska inte överdrivas, även annan styrning påverkar vilka effekter och resultat som uppnås.

Stor ansträngning har lagts ned på utformningen av primärvårdens ersättningsmodeller. De kan uppfattas som relativt komplexa, då de utvecklats lokalt med inriktningen att den ska stödja uppställda mål. Ersättningsmodellen ska bidra till – eller i alla fall inte motverka – uppställda mål, rättvist fördela medel mellan de olika vårdcentraler. Ersättningsmodellen ska gärna också vara:

 • transparent och förutsägbar,
 • omöjliga att manipulera.

Samtliga regioner i Sverige tillämpar inom primärvården en kombination av fast och rörlig ersättning. Utöver det förekommer ytterligare olika delar i ersättningsmodellerna. Vilka principer som tillämpas och deras inbördes storlek varierar mellan regionerna. Det kommunala självstyret har bidragit till att ersättningsmodellerna utvecklats i delvis olika riktning, men med vissa gemensamma egenskaper. Vanliga delar i ersättningsmodellerna är följande:

 • fast riskjusterad kapitationsersättning,
 • rörlig ersättning kopplat till besök eller åtgärder,
 • målrelaterad ersättning baserat på indikatorer som ska återspegla kvalitet och effektivitet,
 • täckningsgrad för vårdkonsumtion.

Ersättningen har olika logik och följer olika principer beroende på om patienten är:

 • listad på vårdcentral,
 • listad på annan vårdcentral inom regionen,
 • olistad,
 • folkbokförd i annat län (så kallad utomlänspatient).

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset