Publicerad 12 oktober 2021

Underlag och mallar, bolagsordning samt ägardirektiv

Med anledning av ändrade regler i kommunallagen och LOU har SKR tagit fram underlag och mallar som stöd för utformning av bolagsordningar i kommunala företag.

Bolagsordning och bolagsordningsbestämmelser

Bolagsordning allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

SKR och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har tillsammans tagit fram ett exempel på hur en bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag kan utformas

Exempel: bolagsordning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag (PDF) Pdf, 483 kB.

Bolagsordning för avfallsbolag

Exempel: bolagsordning för avfallsbolag med kommentarer (PDF) Pdf, 208 kB.

Bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag

Underlag: bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag (PDF) Pdf, 286 kB.

Ägardirektiv

Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - en handledning

SKR och Sveriges Allmännytta har gemensamt tagit fram en handledning som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se över ägardirektiv. Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen i de flesta kommuner. Handledningen fokuserar på ägarstyrningens rättsliga grund och ägarens formella verktyg för styrning vilka främst regleras i kommunallagen och aktiebolagslagen. Därutöver beskriver den de informella redskap som kan bidra till en ändamålsenlig ägarstyrning.

Handledning: Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (PDF) Pdf, 337 kB.

Om du vill beställa handledningen som trycksak:

Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, Sveriges Allmännytta

Diverse bolag

SKR har tagit fram ett generellt exempel på ägardirektiv med några kommentarer. Exemplet kan användas som underlag till ägardirektiv för olika slag av bolag, efter komplettering och anpassning till lokala förhållanden.

Exempel ägardirektiv för diverse bolag (Word) Word, 78 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset