Publicerad 9 april 2021

Verksamhetsutveckling med digitalisering

Behovet av att utveckla den kommunala och regionala verksamheten är stort under de kommande åren. Digitalisering är en viktig del i lösningen. Fyra personer ger sin syn på digital utveckling. Du kan ta del av korta reportage.

Fyra personer ger sin syn på digital utveckling

I en intervju med fyra personer får du perspektiv på frågan: Hur kan vi lyfta teknikutvecklingen och fortfarande ha den förankrad i det offentliga särdrag som vi brukar prata om?

Medverkande

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet, lyfter dilemmat kring teknikutveckling och det offentliga särdraget vilket kräver ökad dialog och mod att pröva.

Peder Björk, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun, säger att de involverar fler i utveckling bland annat genom en idésluss i kommunen.

Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun, menar att idag finns det inget som inte har en digital koppling. Det gör att de i allt utvecklingsarbete behöver ta med möjligheterna med en digital lösning som kan förbättra och effektivisera tjänster ur flera perspektiv.

Marcus Matteby, IT-direktör i Sundsvalls kommun, berättar att de bedriver så kallade idéslussar för att skapa förutsättningar för utveckling. Det är numera ett systematiskt arbete för utveckling som kan skalas upp. Det är en ny förutsättning att de har medel i budgeten där det är tillåtet att misslyckas, där effekten kan vara att skapa ett lärande.

Filmen är 5 minuter och 4 sekunder lång.

Korta reportage

Robotisering gav handläggare mer tid för brukarna i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har prövat ett nytt sätt att jobba med försörjningsstöd, IMA, individuella möjligheter till arbete. Med hjälp av teknik ville de frigöra resurser - en robot har nu tagit över enkla rutinuppgifter från biståndshandläggarna.

Exempel på snabbare beslut när en när robot tar över enklare uppgifter

Allt digitalt under samma tak i Storsthlm och Lidingö stad

För Storsthlm med regionens 26 kommuner är digitalisering ett viktigt område. Genom samverkan kan kommunerna dela kunskap och dra nytta av varandras erfarenheter.

Delad kunskap ökar nyttan och en framgångsfaktor är helhetssyn

Digital vårdcentral sparar tid för både läkare och patient i Region Dalarna

Arbetet med att skapa en digital vårdcentral i Region Dalarna har möjliggjorts tack vare politisk enighet och samsyn. I Appen Min Vård kan medborgare se sin journal, sina recept, boka tider och möta en läkare öga mot öga i rörlig bild, via dator eller mobil.

Exempel på hur IT och vård lär av varandra

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset