Publicerad 8 mars 2021

Kartläggning av behov och stöd

SKR har genomfört en kartläggning som omfattar kontakter med myndigheter, intervjuer med personer ur målgruppen, forskares syn på frågan, utblickar internationellt och andra aktörer.

Kartläggningen skedde som en första aktivitet för ett ökat digitalt kompetenslyft i syfte att få en bild av det aktuella läget och behov av stöd till kommuner och regioner.

Den ger några återkommande intryck:

  • Det handlar i grunden och verksamhetsutveckling och förändringsledning
    där digitalisering är ett medel och inte ett mål.
  • Sektorns ledare behöver öka förmågan att förstå och nyttja digitaliseringens möjligheter.
  • Digitaliseringen och dess möjligheter behöver förklaras på ett begripligt sätt med exempel som är konkreta och relevanta för verksamheterna.

Handlingsplan för kompetenslyft ökad digital kompetens (PDF-dokument)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset