Publicerad 8 mars 2021

Överenskommelsen

Överenskommelsen ska höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och regioner. Den gemensamma satsningen ska leda till att ledande förtroendevalda och tjänstepersoner blir bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.

SKR har fått medel av regeringen för att under perioden 2018-2020 arbeta med att öka förmågan att systematiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling kring digitalisering. Det handlar om att stärka den strategiska kompetensen kring digitalisering hos ledande förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner. Genom av bland annat webbinarier med olika tema, lokalt anpassade workshops och självskattningsverktyg är målet att kunna bidra till att öka takten i moderniseringen av välfärden och den offentliga sektorn.

Med ledning menar vi här ledande förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner i kommuner och regioner.

– Digitalisering sker successivt i verksamheter här och där, men inte alltid samordnat på en strategisk och övergripande nivå. Vi behöver därför öka ledningens förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar i kommuner och regioner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

ÖK: ökad digital kompetens ska lyfta kommuner och regioner, Regeringen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset