Publicerad 13 april 2021

Mål och vision inom digtal utveckling

Tydliga målbilder är viktiga för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering. Det är viktigt att de förtroendevalda är med och sätter dessa mål. Tre personer berättar om vikten att sätta mål i organisationen samt kommunicera dem både internt och externt.

Tre röster om mål för digitalisering

Målen behöver kommuniceras med både medarbetare inom organisationen och med externa intressenter. Ju fler som förstår varför ni digitaliserar desto bättre är förutsättningarna för att lyckas. Det är ytterst viktigt att det finns mål på den högsta politiska nivån, det vill säga att regionfullmäktige och kommunfullmäktige sätter tydliga mål som anger färdriktningen.

Medverkande

Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019 - Om vikten att vi har mål för digitalisering på olika nivåer men att det är ytterst viktigt att ha övergripande mål på fullmäktigenivå i kommuner och regioner.

Peder Björk, KSO Sundsvalls kommun - Kommunfullmäktige i Sundsvall har tagit en övergripande målsättning för digitalisering som följts upp i en handlingsplan som är politiskt fastställd.

Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun - Fullmäktige i kommunen har tagit ett övergripande mål om bättre digitaliserad välfärd som konkretiseras av organisationen.

Filmen är 1 minut och 33 sekunder lång.

Exempel

Verksamhetsutveckling med hjälp av teknik i Sundsvall

I Sundsvalls kommun ser vi digitalisering som verksamhetsutveckling med hjälp av teknik, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun. Det viktigaste för oss är att fokusera på ett område.

Exempel på hur kommunen har digitaliserat sina tjänster

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset