Publicerad 9 april 2021

Leda för digital utveckling

Digitalisering är en fråga om ledarskap där en viktig del är att digitalisering blir en del i styrningen. Ta del av information, inspiration och stödmaterial för att utveckla arbetet med mål och vision samt styrning i din organisation, lyssna på intervjuer om perspektiv på utmaningar och ledarskap och ta del av exempel och reportage.

Fem perspektiv på utmaningar och ledarskap

För att möta de stora samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför och medborgarnas förväntningar måste vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför krävs det att förtroendevalda och tjänstepersoner på högsta nivå och andra nyckelpersoner verkligen engagerar sig i den här frågan och ser till att driva på utvecklingen åt rätt håll. Lyssna till fem intervjer som ger persopektiv på utmaningar och ledarskap.

Medverkande

  • Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019.
  • Peder Björk, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun
  • Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun
  • Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande i Norsjö kommun
  • Kerstin Westerberg, Cesam Öst i Norrköpings kommun

Filmen är 4 minuter och 13 sekunder lång.

Exempel och korta reportage

Att prioritera i digitaliseringsarbetet

Som ledare kan du inte ha detaljkunskap om allt som rör digitalisering. Men som i alla andra viktiga verksamhetsfrågor måste du identifiera vad som är särskilt viktigt att känna till i rollen som ledare.

Lyssna till fem intervjuer om att prioritera

Digitaliseringens möjligheter: Region Västerbotten och Vilhelmina kommun

För att lösa mer komplexa uppgifter gäller det att samarbeta. I Region Västerbotten har Skellefteå tagit på sig ledartröjan när det gäller e-tjänster. Det första steget är att få alla att förstå att digital transformation handlar mer om att kommunicera och utveckla verksamheten än om teknik.

Om digitaliseringens möjligheter och framgångsfaktorer

Förankrad digitalisering utvecklar verksamheten i Region Kalmar län

Nyckeln till att lyckas med digitalisering av tjänster är att se IT som en strategisk resurs, från högsta nivå och ned till de enheter som hanterar tjänsterna. Är alla led delaktiga leder digitaliseringen till att verksamheten samtidigt utvecklas. Det är viktiga erfarenheter i Kalmar län.

Ett antal exempel på att förankrad digitalisering utvecklar verksamheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset