Publicerad 16 augusti 2021

Systematiskt förändringsarbete

Att förändra och utveckla tar stora resurser i anspråk och det är viktigt att vi använder våra resurser på rätt ställen. Här hittar du material som visar hur vi kan möta dessa utmaningar genom att ge förutsättningar för att pröva i liten skala där det är tryggt att ta sig an utmaningar på nya sätt.

Kryssning och expedition – en strategi för att öka lärandet och minska riskerna i förändringsarbete

Webbkursen fokuserar på hur vi kan öka lärandet och minska riskerna i förändringsarbetet. Kursen utgår ifrån de två logikerna kryssning och expedition.

Kryssning och expedition, webbkurs

Lärande exempel

Digital delaktighet gör kommunen smartare

En åldrande befolkning och många säsongsboende medför utmaningar för Värmdö kommun som behöver jobba hårt för att bibehålla kvalitet och service. Nu är tanken att ett nytt arbetssätt, ökad digitalisering och en högre grad av samarbete ska leda fram till ett "Smartare Värmdö – med stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare".

Nya arbetssätt för ett Smartare Värmdö

Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning

Som en av landets tio modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen har Eskilstuna valt att basera utvecklingsarbetet på aktuell forskning. Digitaliseringen ska fungera ur teknisk, ekonomisk och demokratisk synvinkel – och vara till gagn för kommunens medborgare och medarbetare.

Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en digitaliseringschef

Åsa Melvanius, Lunds kommun:

– Vi misstänkte i Lund att vi gör mycket robotjobb i kommunen som är repetitivt och regelstyrt arbete som ingen tycker är speciellt kul så vi bestämde oss för att kartlägga processerna som skulle kunna automatiseras och samtidigt upphandla en automationsplattform som kan hjälpa oss att automatisera. Det gick ganska snabbt, vi identifierade över 100 processer på bara några veckors tid och nu när vi varit i gång har vi hittat 200 processer som vi tror kan automatiseras, säger Åsa Melavanius till Kjell Eriksson, som i en serie avsnitt tar reda på vad digitalisering handlar om utifrån olika aspekter.

Avsnittet är 12 minuter långt.

Kjell ringer en digitaliseringschef, Soundcloud

Kjell ringer en expert på e-hälsa

Helene Richardsson, Region Dalarna:

– De personer som är räddast för det här ställer ju väldigt smarta frågor. Så istället för att vifta bort dem och säga ”Det där kommer fixa sig i alla fall”, så ska man verkligen lyssna på dem och förklara extra mycket hur det här går till. Min erfarenhet är att de som är de största motståndarna blir de bästa ambassadörerna när du går vidare, om man lyckas förklara varför det här är bra. Kan man inte förklara varför det är bra så kanske det inte är något bra, säger Helene Richardsson.

Avsnittet är 12 minuter långt.

Kjell ringer en expert på e-hälsa, Soundcloud

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR