Publicerad 22 juni 2021

Utveckling och innovation för att digitalisera

Att göra medarbetare och medborgare delaktiga i utvecklingsarbetet kring digitalisering ökar förutsättningarna att ta fram lösningar som leder till förbättringar. SKR ger dig kunskap och inspiration kring hur du kan involvera fler i digitaliseringsprocessen.

Digitalisera tillsammans

En webbkurs som handlar om varför det är viktig att involvera fler i arbetet med digitalisering. Den tar fler perspektiv och bidrar till ökat värde i förändringsinsatser.

Webbkurs: Digitalisera tillsammans

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en innovationsexpert

Kjell, som jagar den perfekta digitaliseringen, ringer upp en innovationsexpert. Tänk på att bjuda in tidigt till en dialog och förmedla din berättelse om vad du vill göra. Det tror jag är en viktig startpunkt, säger Klas Danerlöv, innovationsexpert, SKR.

Avsnittet är 16 minuter långt.

Kjell ringer en innovationsexpert, Soundcloud

Verksamhetsutveckling med digitalisering

De kommande åren finns det ett stort behov för kommuner och regioner att utveckla sina verksamheter. Digitalisering är en viktig del i lösningen. Lyssna till fyra personer ger dig sin syn på kommande digital utveckling.

Filmen är 5 minuter lång.

Användardriven utveckling med digitalisering som möjliggörare

Sara Tunheden och Ulrika Lundin, SKR, ger dig som beslutsfattare i kommuner och regioner tips på hur du kan skapa bra förutsättningar för innovation inom verksamheterna.

Filmen är 4 minuter lång.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset