Publicerad 21 oktober 2021

Utveckling och innovation för att digitalisera

Att göra medarbetare och medborgare delaktiga i utvecklingsarbetet kring digitalisering ökar förutsättningarna att ta fram lösningar som leder till förbättringar. SKR ger dig kunskap och inspiration kring hur du kan involvera fler i digitaliseringsprocessen.

Digitalisera tillsammans

En webbkurs som handlar om varför det är viktig att involvera fler i arbetet med digitalisering. Den tar fler perspektiv och bidrar till ökat värde i förändringsinsatser.

Webbkurs: Digitalisera tillsammans

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en utvecklingsledare, Anders Nordh, SKR

Verksamhetsutveckling är inget nytt, det är ett arbete vi ska fortsätta men med tillägget att vi fått ytterligare en möjlighet att jobba med utvecklingen genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Där behöver vi vara noga med att hela tiden, när vi utvecklar verksamheterna, pröva och se vad digitaliseringen kan tillföra i olika processer, och inte minst att se att det kanske finns processer vi ska sluta göra - det är då vi gör den största förtjänsten.

Avsnittet är 14 minuter

Kjell ringer en utvecklingsledare, Soundcloud

Kjell ringer en innovationsexpert

Kjell, som jagar den perfekta digitaliseringen, ringer upp en innovationsexpert. Tänk på att bjuda in tidigt till en dialog och förmedla din berättelse om vad du vill göra. Det tror jag är en viktig startpunkt, säger Klas Danerlöv, innovationsexpert, SKR.

Avsnittet är 16 minuter långt.

Kjell ringer en innovationsexpert, Soundcloud

Lärande exempel

Digitaliseringsrådet håller ihop verksamheten i kommunerna

Kommunerna i Västernorrland har samverkat kring digitaliseringsfrågor i ett drygt decennium. När utvecklingen inte längre kunde bedrivas i projektform bildades Västernorrlands digitaliseringsråd som både gör det lättare för medarbetare att använda digitaliseringens möjligheter samt ökar transperensen och tillgängligheten för medborgare och brukare.

Digitaliseringsråd i Västernorrland

Verksamhetsutveckling med digitalisering

De kommande åren finns det ett stort behov för kommuner och regioner att utveckla sina verksamheter. Digitalisering är en viktig del i lösningen. Lyssna till fyra personer ger dig sin syn på kommande digital utveckling.

Filmen är 5 minuter lång.

Användardriven utveckling med digitalisering som möjliggörare

Sara Tunheden och Ulrika Lundin, SKR, ger dig som beslutsfattare i kommuner och regioner tips på hur du kan skapa bra förutsättningar för innovation inom verksamheterna.

Filmen är 4 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset