Publicerad 17 december 2021

Värdeskapande digitalisering

Tänk om vi kunde veta att vi satsar på rätt saker som leder till att det blir bättre för dem vi är till för. Här har vi samlat material som förklarar och inspirerar till ett systematiskt arbete för att styra mot förändringsmål och för att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar du avser genomföra.

I arbetet med att optimera nyttan med digitaliseringsarbetet finns ett antal frågor att reflektera över:

  • Hur arbetar vi med att leda och styra utvecklingen?
  • Varför blir ofta utvecklingen dyrare och tar längre tid än det var tänkt?
  • Vilka värden skapar vi egentligen?
  • Blev det verkligen bättre, mer rättssäkert och mer effektivt?

Webbkurs: Nyttorealisering

Nyttorealisering, webbkurs

Webbkursen ger dig en ökad förståelse om hur du aktivt och systematiskt arbetar för att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar du avser genomföra. Materialet bygger på e-delegationens vägledning för nyttorealisering.

Nyttorealisering – värdeskapande utvecklingsstyrning

Hur styr vi vår förändrings- och utvecklingsverksamhet för at vi ska få ut den nytta och det värde vi som vi hoppas få ut. Här får du konkreta tips och råd om hur du kan styra och leda mot uppsatta förändringsmål.

Filmen är 28 minuter lång.

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en expert på digitalisering

Anna Pegelow, Värmdö kommun:

–Nyttorealisering handlar om att vi ska få ut nyttan med de förändringar vi gör, oavsett om det är digitalisering i den förändringen, eller om det är så att vi utvecklar det analoga arbetssättet.

Kjell ringer en expert på digitalisering, Soundcloud

När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam?

Under Offentliga rummet 2019 presenterade Digitaliseringsrådet, under en webbsändning, en ny rapport där sju kommunala tjänster har granskats i syfte att undersöka när digitala tjänster bli lönsamma. SKR lyfter vikten av att digitalisering och verksamhetsutveckling handlar om förändrade arbetssätt.

Filmen är 41 minuter lång.

När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam?

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR