Publicerad 22 juni 2021

Leda digitaliseringsarbetet

Webbinariet från 2019 var ett startskott för satsningen på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering hos både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen i kommuner och regioner.

Att leda digitaliseringsarbetet som tjänsteperson

  • Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019 lyfte fram vikten av ledares engagemang i arbetet med digitalisering.
  • Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör, Västerås stad och Mattias Jansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner framhöll vikten av en strategisk ledning kring digitalisering.
  • Elin Wihlborg, professor, Linköpings universitet tog upp Det offentligas roll i ett digitalt samhälle.

Filmen är 52 minuter lång.

Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald

  • Anders Knape, ordförande vid SKR, pekade på vikten att involvera fler i utvecklingen och lyssna på användarnas behov.
  • Katarina L. Gidlund professor vid Mittuniversitet förklarar digitalisering utifrån tre S: Saker, Sätt och Samhälle.
  • Lena Langlet, demokratiansvarig på SKR, lyfte fram vikten av att beakta vikten av tillit till de system och lösningar vi erbjuder och att informationssäkerhet är allt viktigare.

Filmen är 58 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset