Publicerad 23 september 2021

Ledning, styrning och organisation för att digitalisera

Förtroendevalda har viktiga roller för att synliggöra behov värna demokratiska värden och driva på inkluderande utveckling av digitala lösningar. Här har vi samlat vi material som sätter ett särskilt fokus på de förtroendevaldas roll i arbetet med digitalisering.

 • I det politiska uppdraget ingår det att sätta mål, tillsätta resurser och följa upp.
 • Du som förtroendevald ska säkerställa att digitaliseringen sker på ett rättssäkerhet sätt, kommer alla till del och använder resurser effektivt.
 • För att leda digitaliseringen bör du ställa klargörande frågor för att tydliggöra vad digitaliseringen ska uppnå samt undvika att gå vilse i detaljer.
 • Förtroendevalda kan och bör bidra till att våra offentliga digitala lösningar är legitima, det vill säga att de både är lagliga och att allmänheten litar på dem. Inte minst är det viktigt att du som förtroendevald lyfter frågan om lika behandling och opartiskhet.

Webbkurs: Att leda i en digital tid

Att leda i en digital tid, webbkurs

Webbkursen handlar om förtroendevalda och andra ledares roller och vikten av samverkan i en digital tid. Kursen är framtagen i samarbete med professor Elin Wihlborg, Linköpings Universitet.

Digitalisering och det politiska uppdraget

Digitalisering och det politiska uppdraget, Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, går i två inspelade föreläsningar (8 respektive 12 minuter långa) igenom olika aspekter av ledarskap i en digital värld. Hur går det till att styra i en föränderlig tid, och dessutom att göra det demokratiskt? Hur byggs det digitala samhället och gör det legitimt?

Lärande exempel

Samverkan och kunskapslyft underlättar digitalisering i Västerbotten

Region Västerbotten har haft siktet inställt på digitalisering sedan flera gemensamma bredbandsprojekt i början av 2000-talet. Nu handlar det om digital transformation. Tack vare flera externt finansierade projekt har regionen och länets kommuner kommit en bra bit på väg. Ökad kunskap, tillit och samverkan är några framgångsfaktorer.

Digital transformation i Region Västerbotten

Beredning för digitalisering med fokus på samhällsutveckling

För att föra upp digitaliseringsfrågan högre upp på dagordningen och även koppla samman nationell digitaliseringspolitik med regionens egen utvecklingsstrategi har Region Sörmland skapat en särskild beredning för digitalisering.

Beredning för digitalisering i Region Sörmland

Tankesmedja i Fyrbodal – för att leda och styra digitalisering självständigt och i samverkan

Att leda och styra digitalisering är en komplex utmaning som ingen kan lösa ensam. Fyrbodals kommunalförbund, ICare4 Fyrbodal, anordnade därför – i samarbete med SKR – en serie tankesmedjor där flera kommuner kunde mötas, lära sig mer och diskutera digital transformation.

Tankesmedja i Fyrbodal

Fem perspektiv på utmaningar och ledarskap

För att möta de stora samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför och medborgarnas förväntningar måste vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför krävs det att förtroendevalda och tjänstepersoner på högsta nivå och andra nyckelpersoner verkligen engagerar sig i den här frågan och ser till att driva på utvecklingen åt rätt håll. Lyssna till fem intervjuer som ger perspektiv på utmaningar och ledarskap.

Medverkande

 • Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019,
 • Peder Björk, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun,
 • Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun,
 • Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande i Norsjö kommun,
 • Kerstin Westerberg, Cesam Öst i Norrköpings kommun.

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en digitaliseringsdirektör

Jörgen Sandström, Västerås stad:

– Vi har ju en stor kundtjänst i Västerås Stad som svarar på tusentals medborgares frågor, vid sidan av att webben fungerar, och där ser vi nu möjligheten att ta hjälp av artificiell intelligens som ska hjälpa kommuninvånarna att få svar på sina frågor när de söker upp staden. Och det är ju ett sätt att underlätta för folk, att få svar dygnet runt och året om, och inte bara den tid när det är folk på kontoret.

Avsnittet är 11 minuter långt.

Kjell ringer en digitaliseringsdirektör, Soundcloud

Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald respektive som tjänsteperson

Digitalt kompetenslyft för förtroendevalda och tjänstepersoner

För dig som vill fördjupa din kunskap finns ett längre webbinarium i två delar som ger en introduktion i att leda och driva verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Under webbinariet diskuteras vikten av ledares engagemang i arbetet med digitalisering och strategisk ledning kring digitalisering.

Webbinariet från 2019 var startskottet på en satsning på ökad strategisk kompetens kring digitalisering hos såväl den politiska ledningen som hos tjänstemannaledningen i kommuner och regioner.

Medverkande, urval

 • Anders Knape, ordförande, SKR
 • Vesna Jovic, tidigare vd, SKR
 • Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör, Västerås stad
 • Elin Wihlborg, professor, Linköpings Universitet

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR