Publicerad 22 september 2021

Jakten på den perfekta digitaliseringen

På ett lättsamt sätt förklaras komplexa frågor kring digitalisering av forskare och experter som också ger sina bästa tips kring digitalisering.

Radiomannen Kjell ”Kjelleman” Eriksson behöver hjälp när han ska digitalisera sin helt egna fiktiva kommun ”Kjellstavik”. I ljudavsnitten får du möta forskare som förklarar vad digitalisering är samt experter på innovation, öppna data, nyttorealisering och mycket mer. Ljudspåren sänds via streamingtjänsten SoundCloud.

 • 1: Introduktion - det här är Jakten på den perfekta digitaliseringen (Anders Nordh)


  Kjell ringer en utvecklingsledare, Anders Nordh, SKR.
  Jag tror du skulle kunna få mycket tips om du pratar med någon som jobbar med digitalisering i en kommun eller region. Det kanske är någon som kan förklara vad IT-arkitektur är, för det kanske du inte riktigt har koll på. Innovation är ett annat sånt område, och förändringsarbete. Hur ska du driva det här arbetet för att kunna komma framåt i din digitalisering av Kjellstavik? Men mitt förslag är att du trots allt börjar med att ringa en professor i digitalisering, som kan förklara för dig vad digitalisering är.
  Avsnittet är 2 minuter och 20 sekunder långt.

 • 2: Kjell ringer en professor (Katarina Gidlund)


  Kjell ringer en professor Katarina L Gidlund, Mittuniversitetet.
  Digitalisering är lika med tre S. Det blir som en liten ekvation där. Det första S:et är sakerna, sen har vi det andra S:et som är sätt. Men det tredje S:et har vi lite svårare för, och det är egentligen ytterligare en dimension. Det är samhället. Saker, sätt och samhället. Samhället är lättast att förklara med hjälp av begreppet industrialisering, för det är ju verkligen att visa att samhället görs om. Värderingarna görs om, vad som är viktigt görs om. Avsnittet är 13 minuter och 31 sekunder långt.

 • 3: Kjell ringer en digitaliseringsdirektör (Jörgen Sandström)


  Kjell ringer en digitaliseringsdirektör, Jörgen Sandström, Västerås stad.
  Vi har ju en stor kundtjänst i Västerås Stad som svarar på tusentals medborgares frågor, vid sidan av att webben fungerar, och där ser vi nu möjligheten att ta hjälp av artificiell intelligens som ska hjälpa kommuninvånarna att få svar på sina frågor när de söker upp staden. Och det är ju ett sätt att underlätta för folk, att få svar dygnet runt och året om, och inte bara den tid när det är folk på kontoret. Avsnittet är 10 minuter och 56 sekunder långt.

 • 4: Kjell ringer en innovationsexpert (Klas Danerlöv)


  Kjell ringer upp en innovationsexpert, Klas Danerlöv, SKR.
  Tänk på att bjuda in tidigt till en dialog och förmedla din berättelse om vad du vill göra. Det tror jag är en viktig startpunkt. Avsnittet är 15 minuter och 51 sekunder långt.

 • 5: Kjell ringer en expert på e-hälsa (Helen Richardsson)


  Kjell ringer en expert på e-hälsa, Helene Richardsson, Region Dalarna.
  De personer som är räddast för det här ställer ju väldigt smarta frågor. Så istället för att vifta bort dem och säga ”Det där kommer fixa sig i alla fall”, så ska man verkligen lyssna på dem och förklara extra mycket hur det här går till. Min erfarenhet är att de som är de största motståndarna blir de bästa ambassadörerna när du går vidare, om man lyckas förklara varför det här är bra. Kan man inte förklara varför det är bra så kanske det inte är något bra.
  Avsnittet är 11 minuter och 49 sekunder långt.

 • 6: Kjell ringer en IT-arkitekt (Daniel Antonsson)


  Kjell, som jagar den perfekta digitaliseringen, ringer en IT-arkitekt, Daniel Antonsson på Myndigheten för Digitalisering, Digg.
  Våra framtida system handlar mindre om olika typer av system utan mer om att bygga ihop moduler som kan vara utbytbara. Det är absolut däråt vi går i vår utvecklingsresa. Avsnittet är 13 minuter och 54 sekunder långt.

 • 8: Kjell ringer en digitaliseringschef (Åsa Melvanius)


  Kjell ringer en digitaliseringschef, Åsa Melvanius, Lunds kommun. Vi misstänkte i Lund att vi gör mycket robotjobb i kommunen som är repetitivt och regelstyrt arbete som ingen tycker är speciellt kul så vi bestämde oss för att kartlägga processerna som skulle kunna automatiseras och samtidigt upphandla en automationsplattform som kan hjälpa oss att automatisera. Avsnittet är 15 minuter och 43 sekunder långt.
 • 9: Kjell ringer en expert på öppna data (Björn Hagström)


  Kjell ringer en expert på öppna data, Björn Hagström.
  Att öppna upp ska inte ska inte vara besvärligt i sig. Du måste ju öppna upp på rätt sätt. Du måste öppna upp på ett sätt så att medborgarna får information de vill och har nytta av. Medborgarna eller företagarna. Att de får det på ett sätt att de kan ta del av den. Avsnittet är 11 minuter och 45 sekunder långt.

 • 7: Kjell ringer en expert på digitalisering (Anna Pegelow)


  Anna Pegelow, Värmdö kommun.
  Nyttorealisering handlar om att vi ska få ut nyttan med de förändringar vi gör, oavsett om det är digitalisering i den förändringen, eller om det är så att vi utvecklar det analoga arbetssättet. Avsnittet är 12 minuter och 42 sekunder långt.

 • 10: Kjell ringer en digitaliseringschef (Patrik Sundström, SKR)


  Kjell ringer en digitaliseringschef, Patrik Sundström, SKR.
  Digitalisering för mig handlar primärt inte om teknik utan om förändrade beteenden med stöd av teknik. Med det sagt tänker jag att den stora transformationen inte är digital utan analog, och handlar om vårt sätt och förmåga att ompröva sättet vi leder och styr vår verksamhet på. Vårt sätt att mäta, budgetera, ersätta, följa upp våra verksamheter. Avsnittet är 11 minuter och 57 sekunder långt.

 • 11: Kjell ringer en projektledare (Anders Nordh, SKR)


  Kjell ringer en utvecklingsledare, Anders Nordh, SKR.
  Verksamhetsutveckling är inget nytt för dig i Kjellstavik eller andra kommuner och regioner. Det är ett arbete vi ska fortsätta men med tillägget att vi fått ytterligare en möjlighet att jobba med utvecklingen genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Där behöver vi vara noga med att hela tiden, när vi utvecklar verksamheterna, pröva och se vad digitaliseringen kan tillföra i olika processer, och inte minst att se att det kanske finns processer vi ska sluta göra - det är då vi gör den största förtjänsten. Avsnittet är 14 minuter och 32 sekunder långt.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset