Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Måste kontrollmyndigheten utföra livsmedelskontroll?

Uppdaterad: 4 februari 2021

Ja. Enligt artikel 9 i EU:s kontrollförordning (EU 2017/625) ska kontrollmyndigheten regelbundet och med lämplig frekvens utföra riskbaserad offentlig kontroll av alla livsmedelsaktörer. Livsmedelskontrollen är dessutom identifierad som en samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kontroll av registrerade verksamheter ska utföras enligt plan.

Livsmedelskontrollen utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå för konsumenterna och behöver därför utföras i samma omfattning som under normala omständigheter, även om all kontroll inte kan utföras på plats.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset