Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Måste kommunen ta ut avgifter för livsmedelskontrollen?

Uppdaterad: 9 februari 2021

Ja. Registrerade livsmedelsverksamheter ska kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen, 3 och 9 §§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för kontrollen.

Däremot kan kontrollbehovet se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer att driva verksamhet under 2021. Detta kan hanteras genom riskklassningen.

Kontrollskulder och covid-19

För livsmedelskontrollen gör SKR bedömningen att det inte finns förutsättningar att överföra miljönämndens intäkt för livsmedelskontroll från ett år till ett annat i externredovisningen i de fall avgift fakturerats men kontroll inte utförts. Detta eftersom det inte finns något krav på motprestation för kommunen gentemot kontrollobjektet eller någon skyldighet att återbetala avgiften.

Det finns däremot inget hinder mot att kommunen i enlighet med sina interna ekonomistyrningsprinciper hanterar över/underskott i en verksamhet mellan åren, genom till exempel överföring av budgetmedel. För att diskutera frågor om ekonomi och externredovisning rekommenderar vi en dialog med ert ekonomikontor/ motsvarande.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset