Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Finns det lagstöd för att sänka avgifter?

Uppdaterad: 4 februari 2021

Skrivningen i 10 § LAF om nedsättning av avgifter vid särskilda skäl innebär inte en nedsättningsgrund som kan åberopas oberoende av kontrollförordningens begränsningar. Se nedan angående vissa verksamheter som tvingats hålla stängt på grund av tvingande restriktioner

Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut felaktigt.

Kommunen kan dock hantera livsmedelsverksamheter som har ett förändrat kontrollbehov (stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer driva verksamhet under 2021) genom att justera kontrolltiden i riskklassningen.

Kontrollskulder och covid-19

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset