Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska kommunen hantera livsmedelsanläggningar som inte kommer driva verksamhet 2021?

Det finns inte någon juridisk möjlighet att hantera anläggningar (t.ex. pausa eller vilandeförklara), så att de står kvar i registret men inte erhåller någon kontrolltid och inte behöver betala någon årlig avgift. Det gäller oavsett om det handlar om en förutbestämd tidsperiod eller tillsvidare. Det är inte heller möjligt att sänka en anläggnings riskklass och kontrolltid till ”0” för att uppnå motsvarande resultat.

Syftet med registreringsplikten i artikel 6.2 förordning (EG) 852/2004 är att kontrollmyndigheten ska ha kännedom om anläggningar där det bedrivs livsmedelsverksamhet så att dessa kan kontrolleras med lämplig frekvens enligt artikel 9 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Mot denna bakgrund finns det inget utrymme att låta anläggningar där det inte bedrivs någon verksamhet kvarstå i registret utan att erhålla någon kontroll eller betala någon avgift.

Avregistrering av företaget hos kontrollmyndigheten

Ett livsmedelsföretag som på förhand vet med sig att någon verksamhet inte kommer att bedrivas i en viss anläggning under ett visst kalenderår bör därför istället avregistrera sig hos kontrollmyndigheten. Det är viktigt att här understryka att det alltså måste handla om att ingen verksamhet förutsetts bedrivs under minst ett helt kalenderår eftersom den årliga avgiften för livsmedelskontroll enligt 9 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter betalas i förskott med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om livsmedelsföretaget bedömer att verksamheten kommer att bedrivas under delar av året ska den alltså inte avregistreras (däremot kan det vara aktuellt är justera riskklassningen, se nästa stycke).

Var uppmärksam på att den årliga avgiften inte kan ändras i efterhand eftersom den debiteras i förskott för varje påbörjat kalenderår. Anmälan om avregistrering måste alltså inkomma innan avgiften har fakturerats för att en avregistrering ska få någon effekt på den årliga avgiften. Innan verksamheten påbörjas igen i anläggningen måste den också registreras på nytt hos kontrollmyndigheten, annars kommer en livsmedelssanktionsavgift utgå.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset