Publicerad 23 mars 2021

Livsmedel

Kommunerna har ansvar för livsmedelskontroll. Under pandemin covid 19 har det uppstått frågor både om hur kontrollen kan bedrivas, hur kommunerna kan agera när kontroll inte kan utföras och frågor om verksamheternas avgifter.

Livsmedelsavgifter

SKR svarar på några vanliga frågor om vad som gäller för kontrollavgifter inom livsmedelslagstiftningens område.

Så påverkas kommunernas livsmedelsavgifter av coronapandemin

Kontrollskulder

SKR har tagit fram ett sätt att hantera företag med minskad verksamhet.

Förebygga kontrollskulder

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset